Personnages de Bakuman.

 • mashiro-moritaka

  Mashiro Moritaka

 • takagi-akito

  Takagi Akito

 • azuki-miho

  Azuki Miho

 • niizuma-eiji

  Niizuma Eiji

 • mhattori

  M.Hattori

 • haruno-miyuki

  Haruno Miyuki

 • kawaguchi-taro

  Kawaguchi Taro

 • miyoshi-kaya

  Miyoshi Kaya

 • monsieur-sasaki

  Monsieur Sasaki

 • fukuda-shinta

  Fukuda Shinta

 • nakai-takuro

  Nakai Takuro

 • aoki-yuriko

  Aoki Yuriko

 • makaino-koji-koogy

  Makaino Koji (Koogy)

 • koji-yoshida

  Kôji Yoshida

 • miura-goro

  Miura Gorô

 • iwase-aiko

  Iwase Aiko