Personnages de Shokugeki no Soma - Food Wars !

 • nakiri-erina

  Nakiri Erina

 • yukihira-soma

  Yukihira Sôma

 • yoshino-yuki

  Yoshino Yuki

 • sakaki-ryoko

  Sakaki Ryôko

 • isshiki-satoshi

  Isshiki Satoshi

 • arato-hisako

  Arato Hisako

 • mito-ikumi

  Mito Ikumi

 • takumi-aldini

  Takumi Aldini

 • isami-aldini

  Isami Aldini

 • nakiri-alice

  Nakiri Alice

 • tadakoro-megumi

  Tadakoro Megumi

 • yukihira-joichiro

  Yukihira Jôichirô

 • shinomiya-kojiro

  Shinomiya Kojirô

 • dojima-gin

  Dôjima Gin

 • ibusaki-shun

  Ibusaki Shun

 • marui-zenji

  Marui Zenji

 • daimido-fumio

  Daimidô Fumio

 • nakiri-senzaemon

  Nakiri Senzaemon

 • inui-hinako

  Inui Hinako

 • kurokiba-ryo

  Kurokiba Ryô

 • kurase-mayumi

  Kurase Mayumi

 • kawashina-urara

  Kawashina Urara

 • mizuhara-fuyumi

  Mizuhara Fuyumi

 • hayama-akira

  Hayama Akira

 • shiomi-jun

  Shiomi Jun

 • sadatsuka-nao

  Sadatsuka Nao

 • hojo-miyoko

  Hôjô Miyoko

 • aoki-daigo

  Aoki Daigo

 • sato-shoji

  Satô Shôji

 • konishi-kanichi

  Konishi Kanichi

 • eizan-etsuya

  Eizan Etsuya

 • sendawara-natsume

  Sendawara Natsumé

 • sendawara-orie

  Sendawara Orié

 • tsukasa-eishi

  Tsukasa Eishi

 • kuga-terunori

  Kuga Terunori

 • kinokuni-nene

  Kinokuni Nene

 • kobayashi-rindo

  Kobayashi Rindô

 • akanegakubo-momo

  Akanegakubo Momo

 • megishima-tosuke

  Megishima Tôsuke